1. Warunkiem koniecznym pobytu i korzystania z domku jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 2.  Rezerwacji można dokonać telefonicznie, poprzez stronę www.morskiezacisze.pl lub e-mail morskiezacisze@gmail.com.
 3. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w terminie wyznaczonym przez Właścicieli w wysokości 40% lub 100% wartości rezerwacji na numer rachunku bankowego wskazany w wiadomości e-mail.
 4. Wyznaczony termin wpłaty zadatku jest wiążący i jego przekroczenie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji. Zadatek pozostaje bezzwrotny.
 5. Gość zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od Zarządcy, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu.
 6. Pobyt rozpoczyna się w pierwszym dniu najmu o godzinie 16.00, a kończy się o godzinie 10.00 w ostatnim dniu pobytu.
 7. Na terenie posesji obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00-7:00.
 8. W pomieszczeniach domku i na tarasie obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 9. W domku obowiązuje zakaz smażenia ryb i innych potraw pozostawiających zapach.
 10. Złamanie zakazów nr 8. i 9.  jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego domek Gościa na pokrycie kosztów w wysokości 500 złotych.
 11. Zabrania się używania grilla na tarasie oraz w odległości mniejszej niż 2 metry od drewnianych ścian domku.
 12. W domkach segregujemy śmieci – prosimy też o to naszych gości. Śmieci oraz inne odpady należy składować w pojemnikach znajdujących się w pobliżu bramy.
 13. Goście zobowiązani są do zamykania na zamek drzwi domku i zamykania okien przy jego opuszczaniu.
 14. Właściciel Domków Morskie Zacisze nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy i przedmioty pozostawione w domkach oraz na tarasach pod nieobecność Gości.
 15. Gość ma obowiązek zgłosić usterki w domkach w dniu przyjazdu. Brak zgłoszenia oznacza brak zastanych usterek i zniszczeń. Wszelkie zauważone awarie techniczne w domku i na jego terenie prosimy zgłaszać osobiście lub telefonicznie na numer telefonu: 668-288-266.
 16. Ze względów na bezpieczeństwo pożarowe zabrania się używania w domkach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia domku (nie dotyczy urządzeń RTV oraz ładowarek i zasilaczy komputerowych).
 17. Osoby niezameldowane w obiekcie mogą przebywać na jego terenie w godzinach 10:00-20:00 tylko po wcześniejszym ustaleniu. W innym przypadku Gość zostanie obciążony kwotą 100 zł za każdą dokwaterowaną osobę.
 18.  Pościel przygotowana w domkach służy tylko i wyłącznie do użytku wewnątrz, nie jest przeznaczona do użytku na zewnątrz budynku ani na plaży. Koce/pledy możecie Państwo używać na tarasie.
 19. Staramy się, by wyposażenie naszych domków było w doskonałym stanie. Od naszych gości przy zameldowaniu pobieramy zwrotną kaucję w wysokości 400 zł na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń.
 20. Dzieci na terenie posesji pozostają pod wyłączną opieką rodziców/opiekunów.
 21. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy, a koszty tych szkód będą potrącane z kaucji pobranej przy zameldowaniu.
 22. Pobieramy Opłatę Klimatyczną. Opłata do uiszczenia w Urzędzie Gminy Postomino.
 23. Właściciel zastrzega sobie prawo do wyrażania indywidualnej zgody na pobyt psów. jeśli taka zgoda zostanie wyrażona: Zabrania się, aby pies wchodził na meble oraz pozostawał sam w domku. Właściciel psa odpowiada materialnie za szkody wyrządzone przez psa, a także zobowiązany jest do pilnowania, aby jego pies nie zakłócał wypoczynku innych Gości, do prowadzenia go na smyczy
  poza domkiem (na terenie obiektu), oraz do usuwania wszelkich nieczystości przez niego pozostawionych.
 24. Nie ponosimy odpowiedzialności za sytuacje oraz awarie, w tym niedostępność mediów, od nas niezależne, a także za ich skutki.
 25. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę pojazdu należącego do Gościa oraz przedmiotów w nim pozostawionych. Parking przy terenie Domków jest dla Gości bezpłatny i niestrzeżony.

Życzymy udanego i miłego pobytu